Alles muss weichen

Ob BĂ€ume, Wege oder Gartenteich - alles muss weichen.

Ob BĂ€ume, Wege oder Gartenteich – alles muss weichen.